Всички машини съответстват на съвременните изисквания за проектиране и производство гарантиращи надеждна и безопасна работа.
Продуктите са придружени със сертификати и декларации за съответствие с действащите норми и изисквания за тази група изделия.