„Анди Солид“ ООД проектира и произвежда ексцентър преси за изработка на детайли от листов материал, предназначени за автомобилната, битова, електро и машиностроителни индустрии.

Качеството на изделията, високото техническо ниво, дългогодишен инженерен и практически опит са основна философия на фирмата и гарант за задоволяване на индивидуалните потребности на клиентите ни.