• Ремонт на ексцентър преси
  • Изработка на хидравлични цилиндри с диаметър от 160 до 400 мм и ход до 1000 мм по изискване на клиента
  • Механична обработка на детайли